Gariep Kunstefees in die spervuur – EFF-raadslid bestempel dit as ’n “wit fees”

Boere het na die Kongo toe gegaan om te boer, hulle is wel gewaarsku