Plaasveiligheid Deel 4: Paraatheid en ‘n Deeglike Veiligheidsplan

Oorsake van Die Groot Trek en die Voortrekker leiers