Staatsbeheerde SABC het alweer kontantvloei probleme

Moontlike nog ‘n afgradeering, die keer ESKOM