Geen wonder munisipale dienslewering is so swak in SA nie, want 50% van stadsrade se base is nie gekwalifiseer vir die posisie wat hy tans beklee

Redes waarom rade op die rand van ineenstorting is word toegeskryf aan lae opvoedkundige vlakke

Christiana munisipaliteit gesluit na inwoners reg in eie hande neem

Mediese praktisyn sonder kwalifikasies word in Springs in hegtenis geneem -Suid Afrika is vol fop dokters