UITNODIGING:- Volksaamtrek herdenk verskeie mylpale te Paardekraal

Pastoor verklaar: “Die vlag nie ons s’n nie”, toe brand hy