Selfverdediging deel 2 en Noodhulp. Wanneer kan jy ‘n inbreker skiet?

Selfverdediging deel 1: Wees wakker en waaksaam, vasberade en beslis, en aggressief

Plaasveiligheid Deel 4: Paraatheid en ‘n Deeglike Veiligheidsplan