Obama Lieg Weer vir die Skape om Hillary te Steun en Looi die “…isme’s” om Kiesers te Kul

Ondersoek na die leuens waarmee ons kinders TEEN ONS gebreinspoel word in skole