Onbevoegde personeel beman deesdae Speurder kantore in Tulbagh

Desentraliseer plaaslike regering vir beter dienslewering

Volksmoord – Oorweldigende Slagting in Staatshospitale a.g.v nalatigheid, onbevoegdheid, korrupsie, ens… ens…