Rassespanning hoog by Sasol oor nuwe bemagtigingskema

Suid Afrika ‘n land met dubbel standaarde: twee stelle reëls word op verskillende rassegroepe toegepas