’n Beroep word gedoen om rassekonfliksituasies ten alle koste te probeer vermy om inkriminasie te voorkom

Selfverdediging deel 2 en Noodhulp. Wanneer kan jy ‘n inbreker skiet?