Skokkend: Gr. 1-leerder van Limpopo neem eie lewe by skool – ‘n kind bly ‘n kind, ongeag!

4.6 Miljoen (10%) van SA Bantoe woon in 7,000 100% rasegte Bantoe dorpe, GEEN Kleurlinge, Indiërs of Blankes nie!