Pakskuur vol sitrus aan die brand gesteek tydens onwettige prostesaksies

Uitvoere van sitrusse begin nou moeilik raak, hoe gaan die Boere die probleem benader??