Nog meer afleggings op die horison, by ‘n hoogs geakkrediteerde bank, Standardbank!

Standerdbank is gedreig dat hulle lisensie gaan verloor indien hulle Gupta’s se bankrekening sou sluit

Is Muammar Gaddafi se miljoene dalk in Suid Afrika?

Nog instellings se krediet word afgegradueer danksy BEE