Plase in afgeleë gebiede gaan binnekort dalk sonder landlyne wees

Telkom, toe die Kaap nog Hollands was, die Zuid Afrikaanse Republiek ‘n Boere Republiek was en Natal ‘n kolonie.