Lichtenburg – Du Plooy het homself en sy eiendom verdedig

Mag jy ’n inbreker in jou huis doodskiet? Ja, maar…