Genl. Koos de la Rey – Die Leeu van Wes-Transvaal: “… die spul wat met hulle monde oorlog voer”