Hier kom nog groot moeilikheid – Zoeloes is boos oor swart eiendom wat na staat moet gaan

Het Kommuniste Federalisme Geheel en Al Vermoor?