Talle organisasies is eksklusief vir swartes

‘n Lys van bykans dertig organisasies wat eksklusief gemik is op swartes en dit baie uitdruklik stel in hulle name, is onlangs op sosiale media gedeel.

Dit toon dat die organisasies hoofsaaklik op ekonomiese gebied gemik is, maar betrek beroepe soos onder andere die regte, aptekers, eiendomswaardeerders en filmmakers. Die lang lys maak onder meer ook voorsiening vir sport asook eienaarskap van vuurwapens en eiendom.

Hierdie uitsluitlik swart organisasies moes bepaald geregistreer het by die nodige staatsinstansies, en daar word bowendien by tye na van die organisasies in die media verwys.

Lidmaatskap van die onderskeie organisasies op die lys is beperk tot swartes en is heeltemal teenstrydig met die grondwet en talle politieke partye se verkondiging asook afdwinging van transformasie.

Talle veldtogte word voortdurend geloods teen instellings, organisasies en verrigtinge omdat dit “te wit” sou wees, en daarom ook sommer “rassisties” sou wees. Hierdie veldtogte, deesdae veral deur die EFF gedryf, ontaard vinnig in gewelddadige betogings waartydens brandstigting en saakbeskadiging algemeen voorkom.

Ekonomiese terminologie (waarvan sowat twee op die lys is) wat sedert 1994 deur die ANC-bestel ingespan word en deur omvangryke wetgewing afgedwing word, is uitsluitlik op swart bevoordeling gemik. 

Die rasse-herrie kan haas nie eens voorgestel word indien enige organisasie sou poog om te registreer en te funksioneer met ‘n naam waarin die woord, blanke of witte in sou voorkom nie. Trouens sodanige registrasie word botweg geweier, aldus Front Nasionaal SA wat die lys saamgestel het.

Bron- Vryburger


Enjoyed this post? Share it!