Tekortkominge by laerskole is legio

Onredelike inmenging deur vakbonde en vermorste onderrigtyd, weens onder meer die afwesigheid van onderwyspersoneel, is van die redes waarom leerlinge in die grondslagfase op laerskool onderpresteer.

‘n Gebrek aan kennis en vaardighede by onderwysers is nog redes vir hierdie onderprestasie wat na vore gekom het in die navorsing deur die Universiteit Stellenbosch (US) se navorsingseenheid oor maatskaplik-ekonomiese beleid.

Uit die navorsing blyk dit slegs die helfte van laerskoolleerlinge het die basiese minimum hoeveelheid werk gedoen om die hele kurrikulum te dek.

Een van die hoofredes daarvoor is dat onderwysers te veel verlof neem.

Die gemiddelde graad 6-onderwyser is 19 dae per jaar uit die klas afwesig. Dit is gewoonlik verlof van een tot twee dae waarvoor daar nie ‘n mediese sertifikaat getoon hoef te word nie.

’n Tweede verslag deur die navorsers, getiteld “Identifying Binding Constraints in Education”, toon dat ’n disproporsionele hoeveelheid hulpbronne aan hoërskole toegeken word, terwyl laerskole nie genoeg steun ontvang nie.

Foto – Boeke wat deur die ANC-bestel vernietig is

Bron – Vryburger


Enjoyed this post? Share it!