Transnet: Pensioenarisse sterf uit – uitvoerende hoofde kry miljoene – pensioenarisse trek aan kortste ent

Die aantal lede van een van die Transnet-pensioenfondse wat net 2%-verhogings per jaar kry, het van 2016 tot 2017 met 3 342 gekrimp en is byna 6% minder as die vorige jaar, blyk uit syfers uit die Transnet-jaarverslag.

Die ledetal van die Transnet Tweedevastevoordeelfonds was teen einde Maart vanjaar op 52 925, wat 3 342 minder is as teen einde Maart 2016. In die vorige boekjaar het die ledetal met 3 053 gekrimp van 2015 se ledetal van 59 320.

Dié fonds het ’n aktuariële oorskot van R3,6 miljard teenoor die vorige jaar se oorskot van R3,3 miljard, maar Transnet sê die fondsreëls laat nie ’n verspreiding van die oorskot toe nie.

Die ander pensioenfonds waar afgetredenes net verhogings van 2% per jaar kry – die Transnet-subfonds van die Vervoerpensioenfonds – het ’n aktuariële oorskot van R4,3 miljard teen einde Maart vanjaar gehad. Die vorige jaar was die oorskot R3,7 miljard.

Die trustees van die twee pensioenfondse het in die boekjaar ad hoc bonusse van onderskeidelik R50 miljoen en R361 miljoen aan lede van die twee fondse uitbetaal.

Transnet sê in die jaarverslag hy is steeds vol vertroue dat hy, gegrond op regsadvies, die groepseis deur pensioenarisse suksesvol sal kan verdedig.

Dié fondse se lede eis sowat R80 miljard (aan verlore inkomste en die opgeloopte rente daarop) van Transnet en die fondse in ’n groepseis wat tans nog in regstegniese hofprosesse vasgeval is.

Uitvoerende hoofde kry miljoene

Intussen blyk dit Brian Molefe, vorige hoof van Eskom en Transnet, het in die boekjaar tot einde Maart 2016 (d.w.s. die vorige boekjaar) ’n salaris van R1,461 miljoen van Transnet gekry toe hy nog daar in diens was, wys die 2017-jaarverslag.

Molefe was net ’n paar weke van daardie boekjaar in diens by Transnet want hy is middel April 2015 na Eskom gesekondeer, waarna hy teen September 2015 permanent by Eskom aangestel is.

Transnet se boekjaar loop van 1 April tot 31 Maart die volgende jaar.

Molefe het boonop R6,285 miljoen se langtermyn-aansporingsbetalings by Transnet gekry in die 2016-boekjaar, wys die Transnet-jaarverslag.

Dit is byna dubbeld die langtermyn-aansporingsbetalings van R3,185 miljoen wat Siyabonga Gama, huidige uitvoerende hoof van Transnet, in die afgelope boekjaar ontvang het.

Gama het in die afgelope boekjaar ’n vaste salaris van R6,792 miljoen ontvang, plus aftreefondsbydraes van R654 000 en ’n ander betaling van R2 000, asook ’n korttermyn-aansporingsbetaling van R1,571 miljoen wat gegrond is op Transnet se verdienste voor rente, belasting, depresiasie en afskrywing in die 2017-boekjaar.

In totaal het Gama dus in 2017 ’n totale vergoedingspakket van R12,2 miljoen van Transnet gekry.

Die langtermyn-aansporings is bedrae wat ná ’n tydperk van drie jaar aan sekere topbestuurslui van Transnet betaal word as sekere doelwitte en prestasieteikens deur die maatskappy en die individu self behaal is, blyk uit die jaarverslag.

Deur: Netwerk24


 

Enjoyed this post? Share it!