Uiteindelik is daar wel organisasies wat na ons arm volksgenote kyk

Die regeringsbeleid van swart bevoordeling, lei daartoe dat steeds meer volksgenote hulle werk en bates verloor en in armoede verval.

Vir meer as 25 jaar is Volkshulp 2000 die organisasie wat aan die voorpunt in om behoeftige volksgenote se las te help verlig, deur te help met plasing van mense in beskikbare poste, die uitgee van studiebeurse aan jong belowende skoliere en studente, en fisiese hulp in die vorm van voedselvoorsiening.

Eerskomende Vrydag, 27 Oktober, hou Volkshulp 2000 ‘n fondsinsameling by wyse van ‘n dans. Die Kleinfontein orkes sal die musiek verskaf.

Die dans vind plaas om 19:00 by die Polisie Rondawel, Akasia, en die koste beloop R60.00 per persoon.

Kaartjies kan bekom word by Volkshulp 2000 se hoofkantoor, by tel. Tel: 012 755 8201/2.

Mev. Corrie du Plessis, die pas aangestelde uitvoerende bestuurder van Volkshulp 2000, sal ook op Saterdag 28 Oktober die Studiegroep vir Eietydse Geskiedenis (SEGE) se jaarafsluitingsfunksie by ‘n gewilde restaurant in Pretoria toespreek oor die werksaamhede en toekomsvisie van Volkshulp 2000.

Mense wat sou belangstel om Sege se funksie by te woon, kan vir Alda skakel by 0826812522 of kontak by aldavandyk@gmail.com om teenwoordigheid te bevestig en besonderhede te kry waar die funksie plaasvind.


Enjoyed this post? Share it!