Veilige woonbuurt in Upington word binne 3 dae gesteister met vier gewapende rooftogte

Mens voel heel veilig en slaap redelik rustig as jy nie van moord en roof binne jou woongebied of onmiddelike omgewing hoor nie, tot jy ontbugter word met die koue, harde werklikheid.

Upingtonners is ‘n goeie voorbeeld van oningeligtes rondom hierdie euwel wat ons direk raak, ‘n euwel wat deur die plaaslike koerante verswyg word sodat die plaaslike bevolking tog nie op hol gejaag word nie. Dáár was bv 4 gewapende rooftogte binne 3 dae in die op die oog af rustige en veilige Keidebees woonbuurt, een van daardie waar meerendeel witmense in gewaande vrede leef.

Net so word in elke dorp en stad en streek ‘n kombers getrek oor dit wat werklik gebeur binne sogenaamde veilige hawens. Dit het nou elke inwoner se taak geword om hierdie dinge op dorpsforums uit te basuin, die pers gaan dit eenvoudig doodswyg.

Deur: Front Nasionaal


Enjoyed this post? Share it!