Vrystaters het ‘n wegbly stem

Dit blyk dat die Vrystaat die laagste stempersentasie behaal het met 44%.   Die ANC het gehoop op ‘n 80%  syfer en die skuld word aan die koue weer in die gebied toegeskryf.

‘n Ontleder meen dat die WBS (Weg-Bly-Stem) hier die oorhand gekry het.  Die totale persentasie landswyd kom op 58,28% te staan.  Bykans 42% van die kiesers meen dus dat die uitbring van ‘n stem ‘n mors van tyd is of dat daar geen vertroue in enige van die partye bestaan nie.

Die Vrystaat gaan op verskeie gebiede gebuk onder die swak bestuur van die regerende ANC, en munisipale dienste, asook hospitale en skole is van die afdelings wat die meeste frustrasie en woede by kiesers opwek.

Die Vrystaat het probeer om hul onvermoë te verberg deur ’n groot aantal Kubane teen astronomiese bedrae geld in te voer om die provinsie se krisisse op te los, maar tot dusvêr is geen positiewe resultate verkry nie.

Bron: Vryburger


Enjoyed this post? Share it!