VVK – Verkiesing om ‘n nuwe Volksraad te verkies kan dalk nog vanjaar plaasvind.

‘n Verkiesing om ‘n nuwe Volksraad te verkies, kan moontlik nog selfs vanjaar plaasvind.

Die aankondiging is die naweek gemaak deur die voorsitter van die Volksraad Verkiesingskommissie (VVK), mnr. Paul Kruger, gemaak by die openbare vergadering by Paardekraal in Krugersdorp.

Mnr. Kruger het daarop gewys dat so ‘n verkiesing baie duur is en dat hulle daarom gaan kyk na die gebruik van elektroniese hulpmiddels, sodat daar nie weer so baie fisiese stembusse regoor die land geplaas hoef te word teen groot koste en ongerief nie. Daar sal waarskynlik wel steeds stembusse wees op sekere plekke, maar die gebruik van elektronika wat ‘n geloofwaardige uitslag kan verseker, word ondersoek.

Die aanwesiges het goedkeuring verleen dat die huidige lede van die Volksraad, hulle poste sal hou tot die verkiesing so gou moontlik plaasvind.

Mnr. Kruger het daarop gewys dat alhoewel die bedreigings teen die Afrikanervolk steeds groter word, die getalle lyk steeds kleiner te word, en hy het daarom ‘n beroep gedoen om mense wat vryheid nastreef, om meer en groter insette te lewer, veral ook met die oog op die komende verkiesing. Hy het mense gevra om hulle moontlike adresveranderings en verandering van kontakbesonderhede e-pos adres en telefoonnommer) onverwyld aan die VVK se kantoor deur te gee vir die opdatering van die kieserslys.

Die vergadering by Paardekraal was die eerste van ‘n reeks mosieverkrygende vergaderings, wat die volgende maand elders in die land plaasvind. Alle mosies sal dan verwerk en saamgevoeg word, waarna ‘n finale stemvergadering gereël sal word waar die volk oor die mosies kan stem.

Verskeie mosies is by Paardekraal ingedien. Dit was duidelik dat ‘n aantal aanwesiges geen geduld meer het met die ANC-regering se ignorering van die Afrikaner se reg op selfbeskikking nie, en het sterker optrede bepleit, soos die instel van meer lydelike versetaksies.

Oor die algemeen is egter gevoel dat ‘n nuwe verkiesing moet plaasvind om ‘n nuwe en dalk groter Volksraad, met ‘n nuwe mandaat en bevoegdhede, te verkies.


Enjoyed this post? Share it!