Waar is die land van die sterre?

Front Nasionaal se voorneme om na afloop van die verkiesing op 7 Mei ‘n eis om restitusie van die ou Republiek van Stellaland in te stel, het letterlik wêreldwyd opslae gemaak. Self die invloedryke Sky News het vandag kennis geneem daarvan.

Nou is die vraag: waste plek is Stellaland dan eintlik?


Dié grondgebied lê wes van die Ou Transvaal.
Twee inheemse hoofmanne by name Mankoroane en Montsoia het oor die grondgebied geheers, saam met twee Opperhoofde by name Moshette en Massou. Dié span het toe aan mekaar gespring en die twee vyandiges begin alliansievennote soek wat bereid is om te help veg in ruil vir grond. Die Transvaalse Republiek tree tussenbeide en beding ‘n vredesooreenkoms. In ruil hiervoor word 416 plase van 2563 ha elk toegestaan aan die boere wat aan Montsoia se kant geveg het.


Die leier van hierdie groep mense was Gerrit Jacobus van Niekerk, wat op 26 Julie 1882 die Republiek Stellaland uitroep en die dorp Vryburg aanlê as hoofstad. Die staat, met sy eie geldeenheid, vlag en Reserwebank, beslaan ‘n grondgebied van 15 500 vierkante kilometer met nagenoeg 3000 blanke bewoners. Ten tyde van die stigting van die republiek was ‘n komeet duidelik sigbaar in die lig, en daarom is die nuwe land genoem: “Sterreland” wat vervorm is tot Stellaland.


Dat Stellaland wel beskou is as soewereine staat kan ‘n mens aflei uit die feit dat die omliggende gebiede en stamhoofde dit almal so beskou het. Die begrip “Soewereiniteit” is in elk geval eers in 1933 tydens die Montevideo Konvensie omskryf en kan nie toegepas word op ‘n staat wat in 1882 ontstaan het nie. Daarbenewens verwys die Britse militêre bevelhebber van Betsjoeanaland, sir Charles Warren, in ‘n telegram na “The Boer Republic of Stellaland”, wat impliseer dat selfs die Britse kroon die gebied as sulks erken het.
Stellaland het gelê in die middel van die hoof handelsroetes van die myne na die hawens, en nadat Van Niekerk in 1883 ‘n deurgangsbelasting op goedere hef, besluit Cecil John Rhodes om die Republiek uit sy pad te vee.
Sonder veel omhaal daag die Britse troepe in Februarie 1884 in Vryburg op en beset die Republiek Stellaland. Dit word summier verklaar tot Britse protektoraat, sonder enige inspraak van die inwoners.
Toe president Kruger op 10 September 1884 verklaar dat die ZAR hom geroepe voel om die soewereiniteit van Stellaland te verdedig, besluit die Britte om die Republiek summier uit te wis en word dit as deel van die Britse protektoraat van Betsjoeanaland ingelyf.


Die gebied is, weereens sonder toestemming van die inwoners, opgeslurp deur die Unie van Suid-Afrika in 1910 en het langs daardie weg deel geword van die Republiek van Suid-Afrika in sy huidige vorm.
Ons moet derhalwe onthou dat die grondgebied van Stellaland wettig bekom is in ruil vir dienste gelewer tydens die oorlog tussen die opperhoofde. Die gebied is erken as soewerein en is sonder vergoeding of toestemming deur Brittanje geannekseer.

10247313_281573185353879_2105700264589659057_n
Op grond daarvan sê Front Nasionaal namens die Boere/Afrikaner: Dis van ons afgeneem en as die ANC se wetgewing sê dit wat afgeneem is van mense moet teruggegee word dan vra ons nou terug wat van ons gevat is ook. Ons beveg vuur met vuur, derhalwe.


En ons is voltyds besig met navorsing om te kyk wat nog wettig aan ons behoort! Na die verkiesing gaan hierdie prosesse volstoom voort!

Enjoyed this post? Share it!