800 000 Nigeriese burgers is tans woonagtig in Suid-Afrika