Afrikaanse skole drasties verminder met byna ‘n derde