ANC die enigste beweging wat ’n verenigde, nierassige, nieseksistiese, demokratiese en voorspoedige SA skep – Zuma jy grap seker nou!