Bejaarde van Springs met middel ingespuit, vasgebind en beroof