Beroep word gedoen om versigtig te werk te gaan met selfbeskikking na ’n Onafhanklike Staat van Goeie Hoop uitgeroep is