Blankes kan nie alleen verantwoordelik gehou word vir gebrekkige versoening nie