Boer van Machadodorp, Mpumalanga sterf ná hoekyster-aanval