Brian Molefe: Van Gupta luitenant na kolonel in die SA Weermag