Vakbonde verwerp Ramaphosa se Eskom-divisieplan aangesien dit niks anders is as privatisering via die agterdeur nie en sal lei tot massa-werkloosheid oor groot gebiede

Dreigende Kulula staking deur NUMSA lede oor salaris verhoging en 13de tjek – hier kom groot marakkas so voor Kersfees

Vakbond Numsa stig Sosialistiese Revolusionêre Werkers Party – die nuwe kommunisties gesinde party dui die erge verdeeldheid wat onder die swartmense van Suid-Afrika heers

Geen vriendskapsbande tussen NUMSA en Ramaphosa

23 Vakbonde staak vandag – wat jy landwyd kan verwag

NUMSA verwelkom die besluit van SAFTU om oor algemene staking te gaan om die nuwe arbeidswette te skrap