Vakbond Numsa stig Sosialistiese Revolusionêre Werkers Party – die nuwe kommunisties gesinde party dui die erge verdeeldheid wat onder die swartmense van Suid-Afrika heers

Geen vriendskapsbande tussen NUMSA en Ramaphosa

23 Vakbonde staak vandag – wat jy landwyd kan verwag

NUMSA verwelkom die besluit van SAFTU om oor algemene staking te gaan om die nuwe arbeidswette te skrap