NUMSA verwelkom die besluit van SAFTU om oor algemene staking te gaan om die nuwe arbeidswette te skrap