CPS WIL HE DAT CONCOURT MOET VERDUIDELIK DAT DIT STEEDS TOEKENINGS KAN ONTVANG

Kontantbetalingsdienste (CPS) het die Konstitusionele Hof genader om te versoek om ‘n bevel te gee dat die maatskapy nie toegelaat word om deel te neem aan die tenderproses vir betaling van maatskaplike toelaes nie.

In die koerante gedateer 6 Februarie het CPS aansoek gedoen om ‘n interlocutêre aansoek om die bevel wat op 17 Maart verlede jaar deur ConCourt verleen is, te verduidelik of te verander.

Dié bevel het die CPS se kontrak met die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid (Sassa) vir nog ‘n jaar uitgebrei sodat die agentskap ‘n nuwe oplossing vir die betaling van toelaes kon vind.

CPS argumenteer geen party tydens die hofproses het voorgestel dat dit verbied moet word om aan enige toekomstige tenders met betrekking tot die betaling van toelaes deel te neem nie.

Verlede maand het die Mail and Guardian berig dat Sassa op 12 Desember ‘n tender vir kontantbetalingsdienste vir maatskaplike bystand geadverteer het.

Die sluitingsdatum vir die bod is op 28 Februarie aangekondig.

CPS het die verpligte inligtingsessies bygewoon en belangstel om ‘n bod in te dien, maar is nie seker of dit kan nie. Daarom het dit die hof genader.

“Hierdie interlocutêre aansoek het nodig geword omdat … Sassa die Maart-bevel interpreteer as die lewering van CPS onbevoeg om te bid vir of ‘n rol in die toekomstige voorsiening van betaaldienste verleen word … so ‘n uitsluiting is nie gesoek of bestel deur die hof nie,” lui die vraestelle .

Daar word ook geargumenteer dat indien die hof saamstem dat die CPS uitgesluit moet word om dienste te lewer met betrekking tot die betaling van toelaes, moet dit heroorweeg word omdat “die hof nie beoog het om CPS uit toekomstige verkrygingsprosesse te voorkom nie.”

Die bestellings-CPS wil duidelikheid hê, is toegeken nadat Black Sash en Freedom Under Law, wat aan die voorpunt was om te verseker dat begunstigdes hul toelaes betaal het, het dringende verrigtinge ingestel wat Sassa verontagsaam om te verklaar hoe begunstigdes verlede jaar betaal moet word.

Teen Maart was daar geen duidelike plan van Sassa oor hoe dit sy konstitusionele mandaat sou vergoed om subsidies te betaal nadat die CPS-kontrak wat ongeldig verklaar is, tot ‘n einde gekom het nie.

Die agentskap blyk vanjaar in dieselfde situasie te wees sonder ‘n volledige plan oor hoe maatskaplike toelaes betaal sal word, 1 April.

Sassa oorweeg selfs om die hof te versoek om die CPS-kontrak weer vir nog ses maande uit te brei. Maar volgens die CPS se vraestelle sal die agentskap nie toelaat dat dit bied vir enige tenders ten opsigte van die betaling van toelaes met verwysing na die vorige jaar se hofbevel nie.

Verlede jaar het die hof beslis: “Daar word verklaar dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap en Kontantbetaalmeesterdienste onder grondwetlike verpligting is om te verseker dat maatskaplike toelaes betaal word om begunstigdes vanaf 1 April 2017 te verleen totdat ‘n ander entiteit as CPS dit kan doen en dat die versuim om dit te doen, inbreuk maak op die begunstigdes se regte op toegang tot maatskaplike bystand. ”

Die NET1-filiaal, wat in sy vyf jaar miljarde van die staat uitbetaal het, betaal volgens ‘n ongeldige kontrak sosiale toelaes, beweer dat die hof se uitspraak dat “tot ‘n nuwe entiteit anders as CPS die betalingsdienste kan verrig” wat nodig is om toelaes te verseker begunstigdes betaal word, beteken nie dat CPS geen reg het om te bied om toekomstige dienste vir Sassa uit te voer nie.

CPS beweer dat dit bewus gemaak is dat dit nie verlede jaar oorweeg sal word nie.

“In sy (Sassa) se eerste verslag in Junie 2017 het Sassa egter aangedui dat hy van mening is dat CPS nie kwalifiseer om ‘n toekomstige tender vir die toekenning van toekennings te bied of te betaal nie,” sê CPS.

Enjoyed this post? Share it!