Dan Roodt: Afrikaanshaat is elke taalstryder se ‘rooi pil’