Die “Groot Trek” terug na Kaapland het begin! Weskus wag vir jou!

Volksgenote wat nou in groot getalle by ANW (Afrikaner Nedersetting Weskus) begin aansluit, kan nie meer wag dat nuwe plase aangekoop word nie.
Aanvanklik was mense baie skepties en het die organisasie van uitbuiting en skelmstreke beskuldig. Noudat die eerste plaas “Byneslaagte” naby Strandfontein deur ANW aangekoop is, en alle amptelike prosedures suksesvol afgehandel is, begin die skeptici en die kritiek minder te word.

Nie almal is ewe haastig om te verhuis nie, want werksverpligtinge, werkloosheid, gebrek aan kapitaal, en ander praktiese probleme verhinder volksgenote om oornag, in groot getalle, na die weste te laat trek.
Daar is sowat 20 gesinne wat sê hulle kan nie wag om te trek nie, en wag net vir die groen lig, voordat hulle elkeen van hul betrokke dorpe – regoor Suid-Afrika – na die beloofde land gaan trek.
Die meeste belangstelling kom uit Sentraal Transvaal, maar daar is ook mense uit Natal, Vrystaat, Oos-Kaap, Noord-Kaap, Namibië, en selfs die Wes-Kaap, wat Weskus toe wil verhuis.
Tot op datum (15 September 2016) is daar al sowat 10 gesinne wat op Byneslaagte in tente en in woonwaens staan.
Een of twee het reeds houthuise opgerig. Dis nie gewone Wendy Houses nie, maar n spesiaal ontwerpte struktuur wat gedeeltelik van hout is. Die man op Vredendal, wat die huise bou, vervoer, en opsit, gaan lekker geldmaak uit Byneslaagte se bewoners.
Daar was omtrent 20 gesinne wat hul bestellings onmiddellik geplaas het.
Ongelukkig mag niemand permanente strukture op Byneslaagte oprig nie.
Die Departement wil NIKS van dorpstigting weet nie. Hopelik sal wetgewing in die verre toekoms wel voorsiening daarvoor maak.
Alle strukture op die plaas moet van so ‘n aard wees, dat dit maklik en vinnig afgebreek kan word.
Van die 600 aandele wat verkoop is, het sekere gesinne elk net een gekoop, en ander het tot ‘n maksimum van 10 gekoop.
Dis nog nie seker hoeveel siele daar altesaam op die plaas gaan woon nie, want nie alle aandeelhouers kan of wil fisies daar gaan vestig nie. Sommige aandeelhouers beplan om eers heelwat later daar te gaan woon, of hulle het hul stukkie grond vir die kinders of kleinkinders se gebruik gekoop.
Elke aandeel verteenwoordig 1 hektaar grond.

“Ek het n gevoel dat sowat 200 mense oor die volgende 2 jaar drupsgewys daar sal aankom”, sê Peter Murray, die brein agter die idee “Ons volk se vryheid lê in die Weste”.

Alhoewel die idee is dat dit ‘n selfversorgende, boerderygemeenskap sal wees, wat so veel as moontlik van hul produkte self sal produseer, sal die plaasbewoners heel waarskynlik (veral aan die begin) tot ‘n mate van die plaaslike omgewing (soos Strandfontein en Vredendal) se geriewe gebruik maak.
Dit sal vir genoemde 2 dorpe ‘n groot inspuiting wees, en plaaslike inwoners sal die nuwe inwoners as ‘n bate, en nie ‘n las nie, ervaar.

Byneslaagte se 600 aandele is lankal verkoop, en nuwe belangstellendes se name word op n waglys geplaas. Wanneer ANW verdere plase sou aankoop, sal die name op die waglys in aanmerking kom vir aandele op die nuwe plaas.
Die besturende direkteur van ANW, Charl Nel, wat tot onlangs nog in Kanada gewoon het, is terug in Suid-Afrika, en sal nou n groter rol speel in die beplanning en beheer van ANW.
Byneslaagte is maar een van vele projekte wat ANW beplan. Daar sal ook gepoog word om eiendomme naby Hondeklipbaai aan te skaf, waar ANW ‘n groeipunt beplan.
* Bostaande kaart van die Weskus, wat deur Seth van Passel van Vlaandere ontwerp is, is slegs n rowwe aanduiding van waar ANW ontwikkeling beplan, en waar die ontwrigte en onteiende volk weer sy vryheid kan herwin.

“ONS KAN, AS ONS WIL.”


diekaap

diekaap2

 


Lees ook: Tyd vir Die Kaap, Federale Afrikaner Tuisland! Minderhede MOET saamstaan vir ons regte!


 

Enjoyed this post? Share it!