Die huidige Regering is verward oor hulle radikale beleid