Drankwet in Suid-Afrika gaan binnekort gewysig word