Ek is Die Boerevolk! Die Bittereinderboer wat steeds die Vryheidsvlam brandend hou!