En so begin die magstryd tussen die grotes van die Politieke arena:- Mbeki kortwiek Cyril se plan