FN daag EFF leier uit om uitlatings in die openbaar te herhaal

Front Nasionaal wil ernstige beswaar en weersin uitspreek in die uitlatings van die leier van die Ekonomiese Vryheidsvegters, Meneer Julius Malema, in die Nasionale Parlement op 18 Junie 2014.
Sedert meneer Malema se toelating tot die Nasionale Parlement, na afloop van die 7 Mei verkiesing, het hy by herhaling sy totale gebrek aan respek vir die instelling van demokrasie en die Parlement self getoon deur die wyse waarop hy en sy partygenote geklee is vir Parlementere sessies en die wyse waarop hy in sy toespraak die Speaker aangespreek het.
Hierbenewens is die vernederende uitsprake van mnr Malema teenoor blanke Suid-Afrikaners en hulle taalvaardigheid kwalik minder as haatspraak. Om te se dat ‘n Blanke Afrikaanssprekende wat nie ‘n inheemse taal praat nie, nie as vriend beskou kan word nie is onverantwoordelik en ongehoord. Afrikaans, as amptelike taal, is ook ‘n inheemse taal. Dit is derhalwe totaal onaanvaarbaar dat Afrikaanssprekendes uit die werksomgewing gehou word omdat hulle nie ‘n hele bondel ander tale praat nie. Indien dit die geval moet wees, behoort dieselfde kriteria van toepassing te wees op swart Suid-Afrikaners wat nie Afrikaans kan praat nie.
Front Nasionaal kan nie sien hoe dit verwag kan word van blanke Suid-Afrikaners om, in ooreenstemming met hulle burgerlike verantwoordelikheid, die Nasionale Parlement en die koste daarvan moet help dra deur belastingbetaling as hierdie instelling die platvorm gaan wees vir rassistiese aanvalle op ‘n bepaalde segment van die groter Suid-Afrikaanse gemeenskap nie.

Mnr Malema is duidelik deeglik daarvan bewus dat sy Parlementere Prerogatief verhoed dat klagtes van haatspraak teen hom aanhangig gemaak word. Front Nasionaal daag mnr Malema uit om sy rassistiese en vernederende uitlatings oor blanke Suid-Afrikaners te herhaal vanaf ‘n openbare platvorm waar hy nie beskerm word deur Parlementere Prerogatief nie.

Front Nasionaal doen ook ‘n beroep op die Speaker van die Nasionale Parlement om ferm standpunt in te neem ten einde mnr Malema en enige ander lid te verhoed om hulle Parlementere status te misbruik vir rassistiese aanvalle op blanke Suid-Afrikaners of vir persoonlike aanvalle op ander Parlementslede. Die Speaker behoort ook sterk standpunt in te neem om die waardigheid en aansien van die Nasionale Parlement in die oe van die Internasionale gemeenskap te behou.

Persverklaring 19 Junie 2014

Enjoyed this post? Share it!