Geen plek amper meer oor in Johannesburg om geliefdes wat sterf te ruste te lê omrede daar te min spasie is vir grafte