Geen wonder munisipale dienslewering is so swak in SA nie, want 50% van stadsrade se base is nie gekwalifiseer vir die posisie wat hy tans beklee