Gewapende rooftogte geskied met behulp van werkers in die sekuriteitsektor