Hospitale -Skreiende skande hoe oues behandel word