Inwoners word versoek om hulle uit te spreek teen die eiendomgryp wetgewing