Kanker pasient word bebloed gevind in saal tydens besoek