Kort en kragtig vir nog ‘n “PAYBACK THE MONEY” geval